Over ons

Voor kinderen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, is meedoen op school niet vanzelfsprekend. Elke leerling verdient de ondersteuning die bij hem of haar past.

Vier instellingen

auris

Vier onderwijsinstellingen zoeken samen met ouders en school naar de beste aanpak. Hierdoor kan ieder kind volwaardig meedoen, nu op school en later in de maatschappij. Deze instellingen zijn Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid.

Siméa

In de Stichting Siméa werken de besturen van deze vier instellingen nauw samen.

leerlinge in klas