Richtlijnen Siméa

Deze pagina is in onderhoud. U kunt informatie over richtlijnen en handreikingen terugvinden op www.simea.nl of klik hier.

Toetsen en examens

Brochures

Richtlijn Toelaatbaarheid
Richtlijn voor de toelaatbaarheidsbepaling voor ondersteuning of het onderwijs voor leerlingen die doof, slechthorend of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.
2017

Passend onderwijs
Herziene brochure Passend Onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen en voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis
2014

Van vraag naar ondersteuning
Landelijk kader inrichting Passend Onderwijs
2014

foto jongen school

Handreikingen

Overzicht referentieniveaus TOS en Nederlands
Ondersteuning van leerlingen/studenten t.a.v de referentieniveaus voor het vak Nederlands.
2018

Handreiking beeldvorming auditieve beperking
2017

Handreiking Selectief Mutisme
2017

Handreiking Communicatieve Redzaamheid
2016

Website Ondersteunende Communicatie

Handreiking TOS bij meertaligheid
Bijlage 1: beslisboom test- en observatiegegevens van meertalige kinderen
Bijlage 2: anamnese meertaligheid in pdf
Bijlage 2: anamnese meertaligheid in word

Vragenlijst signaleren van taal- en of spraakproblemen

Vormen van co-teaching

Handreiking toeleiding onderwijsarrangementen

Checklist Medium onderwijsarrangementen