Siméacongres

Het Siméacongres is het congres voor de sector auditief/communicatief. Medewerkers uit het onderwijs, zorgaanbieders, audiologische centra, wetenschap en stakeholders komen bij elkaar. Ontmoeting staat centraal. De uitwisseling, het toevallige contact waardoor nieuwe ideeën ontstaan en van waaruit nieuwe samenwerking ontstaat. Wetenschap en praktijk worden met elkaar verbonden. De hele keten komt aan bod en dat maakt het congres uniek in Nederland.

Oproep Verbetering toegankelijkheid voor doven en slechthorenden

De congrescommissie van Simea wil het congres beter toegankelijk maken voor dove en slechthorende deelnemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van beeld, geluid, licht e.d., waardoor de presentaties goed zijn te volgen voor iedereen.

Wellicht zijn er ook andere zaken die in dit opzicht verbeterd kunnen worden. Hiervoor vragen wij jullie input. Graag ontvangen we suggesties daartoe vóór 7 december aanstaande, zodat we deze mee kunnen nemen in de organisatie van het congres.
Je kunt de aanbevelingen mailen naar:

Siméacongres 2020

2 & 3 april 2020

Heldere Taal
Van ons allemaal!

Taal is een wezenlijk onderdeel van ons leven. Voor een goede communicatie met anderen is het noodzakelijk om heldere taal te kunnen gebruiken. Hiervoor moet je ook in staat zijn om je sociale vaardigheden te ontwikkelen, je emoties te uiten en andermans gevoelens te begrijpen. Taalvaardigheid ontwikkel je door te communiceren met de wereld om je heen.
Daarnaast zorgt kunnen lezen en schrijven er ook voor dat taalvaardigheid zich verder kan ontwikkelen.

Het Simécongres 2020 staat in het teken van Heldere Taal. Binnen ons onderwijs, onze zorg en diagnostiek staat taal en communicatie centraal; we richten ons op het maximaal stimuleren van communicatie en taalontwikkeling inclusief alle voorwaardelijke aspecten die daarbij van belang zijn.

Ook is het interessant om goed naar onszelf te kijken; hoe communiceren wij naar de buitenwereld (leerlingen, cliënten, ouders, collega’s) toe en hoe zorgen wij voor een goede en open samenwerking, welke taal gebruiken wij daarvoor? Heldere taal is belangrijk! Het helpt ons allemaal.

Hierbij nodigen we je van harte uit om een bijdrage te leveren aan het Siméacongres op 2 en 3 april 2020!

Download het aanmeldformulier om een presentatie te verzorgen op het congres. Deadline voor terugsturen is 11 december 2019.
Lees ook de toelichting.
Of stuur een mail naar info@simea.nl.

We hopen ook dit jaar weer op vele interessante en waardevolle bijdragen!

Waar gingen de vorige congressen over?
Voor het bekijken van het programma van een eerder Siméacongres...
... klik dan hier